Welkom

Praktijk voor leervaardigheden biedt leerhulp op maat

Uw kind doet goed zijn/haar best op school en soms lukt het niet om de lessen te volgen en de leerstof te begrijpen om wat voor reden dan ook.
Er ontstaat een leerachterstand. Het kind raakt gedemotiveerd en volgt met tegenzin de lessen.
Remedial teaching is dan een goede manier om de oorzaak van het leerprobleem te achterhalen en aan te pakken.
Bij remedial teaching wordt naar aanleiding van de individuele hulpvraag het denken en handelen in kaart gebracht.
Door middel van onderzoeken wordt nagegaan waar een kind vastloopt of vastgelopen is.
Instructie, leer- en hulpmiddelen worden daarna afgestemd op het individu.

In verband met het Coronavirus (COVID-19) worden in mijn praktijk de regels van het RIVM nageleefd.
©2021 Praktijk voor Leervaardigheden - Ingrid van Gulick - alle rechten voorbehouden.
In verband met het Coronavirus (COVID-19) worden in mijn praktijk de regels van het RIVM nageleefd.