Dit ben ik

Ingrid van Gulick
Master Speciale Ondewijsbehoeften (M SEN)
remedial teacher
leerkracht speciaal onderwijs

Mijn bijzondere interesse gaat uit naar leerlingen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, omdat ik erop vertrouw hen te kunnen begeleiden bij het overwinnen van leerproblemen en leerachterstanden.

Het komt regelmatig voor dat een aanpak alleen gericht is op het oefenen van de zwakke punten.
Dit kost veel tijd en energie, terwijl het relatief gezien weinig rendement oplevert.
Daarom ga ik in mijn werk eveneens uit van de sterke kanten van een kind.
Dit wordt ook wel meervoudige intelligentie genoemd.
Door mijn didactiek hierop aan te passen, kan een kind zich de leerstof eigen maken op een manier die bij hem/haar past.
Zodoende kunnen de specifieke leermoeilijkheden aangepakt worden, leervaardigheden versterkt worden en kunnen kinderen een goede plek bereiken in de maatschappij.

Het is voor kinderen belangrijk dat ze gemotiveerd worden op een wijze die hun zelfvertrouwen versterkt en het plezier in leren vergroot.
Dit realiseer ik onder andere door:
  • de leerstof in kleine stapjes aan te bieden, waardoor successen worden behaald.
  • het stimuleren van zoveel mogelijk zintuigen, waardoor de leerstof beter wordt onthouden.
  • de leerstof in spelvorm toe te passen, waardoor het leerproces onbewust gestimuleerd wordt.
  • gebruik te maken van talenten en sterke kanten.
Een veilig en vertrouwd klimaat en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, zijn essentieel om tot een optimaal resultaat te komen.
Achtergrond:
Ik ben als leerkracht en invalkracht werkzaam geweest in het onderwijs.
Tijdens mijn Masterstudie heb ik onderzoek gedaan naar de toepassing van remediërende rekenmethoden en diagnostiek bij kinderen met een ernstige vorm van rekenproblemen (dyscalculie).
Middels dit onderzoek heb ik beter inzicht gekregen in het fenomeen rekenproblemen, vooral op het gebied van de theoretische kennis, de diagnostiek en de behandeling.
Ik ben in eveneens in het bezit van het certificaat “gecertificeerd coach voor de leermethode Ik Leer Anders”. Dit is een methode voor beelddenkende kinderen.
©2021 Praktijk voor Leervaardigheden - Ingrid van Gulick - alle rechten voorbehouden.
In verband met het Coronavirus (COVID-19) worden in mijn praktijk de regels van het RIVM nageleefd.