Links

www.lbrt.nl Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers
www.balansdigitaal.nlOudervereniging voor kinderen met leer-, ontwikkelings- en/of gedragsstoornissen.
Onderdelen van deze site zijn:
- www.steunpuntdyslexie.nlinformatie m.b.t. dyslexie
- www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dyscalculie/informatie m.b.t. dyscalculie
www.lexima.nlinformatie over dyslexie en de hulpmiddelen
www.leesplein.nlinfo over boeken voor kinderen met leesproblemen, luisterboeken
www.makkelijklezenplein.nlinformatie, tips en ervaringen voor ouders, kinderen en leerkrachten over dyslexie
www.onlineklas.nloefeningen voor allerlei vakken in het basisonderwijs
www.spelletjesplein.nleen site waar u spellen voor elk vakgebied kunt vinden
www.wrts.nleen overhoorprogramma via internet te openen, dus overal beschikbaar
www.cambiumned.nloefeningen Nederlands middelbare school niveau
www.zwijsen.nl/inspiratie/nieuwe-titels-zoeklicht-dyslexie-serie-maken-lezen-leukGeen kinderachtige boeken, maar spannende, grappige én aansprekende verhalen voor dyslectische lezers, geschreven op een laag AVI-niveau geschreven, maar wel met de inhoud die geschikt is voor kinderen van 7 jaar en ouder
www.taalblobs.nlspelend leren spellen met allerlei oefeningen
wijzeroverdebasisschool.nl/kennisbank-rekenen/rekenen-oefenen/redactiesommen/Tips voor ouders om kinderen te helpen bij redactiesommen
www.junioreinstein.nlon-line oefenen voor alle vakken van de basisschool
www.squla.nl/on-line oefenen met de lesstof van school
spelling.nl/Informatie over spelling en spelling-spelletjes

©2021 Praktijk voor Leervaardigheden - Ingrid van Gulick - alle rechten voorbehouden.
In verband met het Coronavirus (COVID-19) worden in mijn praktijk de regels van het RIVM nageleefd.