Remedial Teaching of bijles

Bij remedial teaching wordt specifieke hulp verleend aan leerlingen met leerproblemen of leerachterstanden.

Door een onderzoek met behulp van toetsen, oplossingsgerichte gesprekken en observaties, wordt een beter inzicht in de denk- en handelingswijze verkregen. Methodes en hulpmiddelen worden afgestemd op de leerling.
Het doel van remedial teaching is een leerling hulp op maat te bieden zodat hij/zij na de begeleiding weer zelfstandig kan functioneren in de klas.
Tijdens een bijles of huiswerkbegeleiding worden extra oefeningen en aanwijzingen gegeven om zwakke punten en vaardigheden te verbeteren.
Er wordt geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van het probleem.
Het doel is het leren plannen, het leren leren en extra herhaling van de stof.
©2021 Praktijk voor Leervaardigheden - Ingrid van Gulick - alle rechten voorbehouden.
In verband met het Coronavirus (COVID-19) worden in mijn praktijk de regels van het RIVM nageleefd.