Procedure

Nadat u contact heeft opgenomen, wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt de problematiek, de eventuele bestaande onderzoekgegevens en de begeleidingsmogelijkheden besproken.
Wanneer geen onderzoeksgegevens bekend zijn, worden testen uitgevoerd om duidelijkheid te krijgen omtrent de problematiek, de benodigde hulpmiddelen en de werkwijze.
Dit wordt in een plan van aanpak (het handelingsplan) beschreven waarna tot begeleiding (remedial teaching) kan worden overgegaan
De begeleiding wordt gegeven op het praktijkadres of op locatie (na overleg).
Na ongeveer 12 weken vindt een evaluatie plaats tussen de betrokken partijen.
©2021 Praktijk voor Leervaardigheden - Ingrid van Gulick - alle rechten voorbehouden.
In verband met het Coronavirus (COVID-19) worden in mijn praktijk de regels van het RIVM nageleefd.