Praktijk voor leervaardigheden biedt leerhulp op maat

In de Praktijk voor Leervaardigheden leer ik – Ingrid van Gulick – kinderen om hun leervaardigheden (beter) te ontwikkelen. Dit betekent kortweg dat ik uw kind leer hoe het moet leren. In mijn praktijk onderzoek ik en begeleid ik kinderen van het basisonderwijs tot de onderbouw van het middelbaar onderwijs.

Praktijk voor leervaardigheden Valkenswaard, bijles taal, bijles rekenen, remedial teaching, werkwijze

Leerhulp op maat

Het niet kunnen meekomen op school kan voor een kind frustrerend zijn. U wilt graag voorkomen dat uw zoon of dochter gedemotiveerd raakt en/of dat hij of zij nog verder op de lesstof achter raakt. Welke leervaardigheden ontwikkeld moeten worden, hangt daarom sterk af van de leerbehoefte van uw kind.

De bijlessen die ik geef, zijn een aanvulling op de lessen die op de lagere en de middelbare school worden gegeven. Praktijk voor Leervaardigheden geeft bijles taal en rekenen op basis van de individuele hulpvraag.

Wanneer bijles geven?

Praktijk voor Leervaardigheden biedt:

Leervaardigheden en remedial teaching

U ziet dat uw kind goed zijn of haar best doet op school en toch lukt het niet om de les te volgen en de leerstof te begrijpen. Als u merkt dat uw kind moeite heeft met de lessen in rekenen, wiskunde of taal, dan is remedial teaching een goede manier om de oorzaak van het leerprobleem te achterhalen én aan te pakken. Remedial teaching is een aanvulling op het basisonderwijs en het middelbare onderwijs. 

Remedial teaching is het geven van professionele, didactische hulp en wordt ingezet bij het inhalen of voorkomen van leerachterstand.

Bij remedial teaching wordt het denken en handelen van uw kind in kaart gebracht. Er wordt onderzocht waar het kind vastloopt. De leerinstructies en leermiddelen worden daarop afgestemd. Met remedial teaching zal uw kind snel vooruitgaan. 

Vooral bij kinderen waarbij dyslexie of dyscalculie is vastgesteld, maakt remedial teaching een positief verschil.

Faalangst

Leermoeilijkheden kunnen veroorzaakt worden door faalangst of faalangst kan het gevolg daarvan zijn. Heeft uw kind faalangst? Ook daarmee kan ik hem/haar helpen…

Beelddenken

Beeldenkers denken niet in woorden maar in beelden. Een beelddenker ziet in één oogopslag het complete beeld. Dit betekent dat alle informatie tegelijk bij het kind binnenkomt. Deze kinderen leren op een andere manier…

Bijles bij dyslexie of dyscalculie

Remedial teaching biedt ondersteuning bij het leren omgaan met dyslexie en dyscalculie.

De praktijk is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met (ernstige) rekenproblemen (dyscalculie) en taalproblemen (dyslexie). De eerste prioriteit ligt in het terugvinden van het leerplezier door de leerstof in kleine, haalbare stappen en in spelvorm aan te bieden met levensechte materialen. Bij elke bijles wordt uitgegaan van de belevingswereld van het kind en van zijn/haar sterke kanten.

Dyslexie, dyslectisch kind, dyslectische leerling, problemen met taal, Praktijk voor Leervaardigheden Valkenswaard

Gratis intakegesprek

Merkt u dat het met uw kind niet goed gaat op school en/of krijgt u dit van de leerkracht te horen? U wilt graag advies over bijles of remedial teaching? 
Maak dan een afspraak voor een intakegesprek.

Het intakegesprek is gratis en vindt samen met u en uw kind plaats. Er wordt ook geluisterd naar de ervaringen en gevoelens van uw dochter of zoon!

De leermoeilijkheden worden besproken maar ook de talenten waarover uw kind beschikt. Vervolgens wordt bekeken hoe uw kind het allerbeste geholpen kan worden.