“Mijn hart ligt bij remedial teaching”. Ingrid

Remedial teaching

Remedial teaching (afgekort: RT) is een techniek die wordt ingezet bij kinderen met leerstoornissen, leerachterstanden en/of gedragsproblemen. In mijn praktijk help ik kinderen die moeite met leren hebben onder andere met behulp van remedial teaching.

Wat is remedial teaching?

Remedial teaching heeft als doel om de leerling te ondersteunen, zodat hij/zij het onderwijs op eigen niveau en op de eigen school kan blijven volgen.

Er is een duidelijk verschil in de doelstellingen van remedial teaching en bijles:

 • Bij remedial teaching wordt specifieke hulp aangeboden aan leerlingen met leerproblemen of leerachterstanden.
 • Het doel van bijles is het herhalen van de lesstof of te helpen bij het huiswerk en bij vragen die opduiken.
Remedial teaching Praktijk voor Leervaardigheden

Leerhulp op maat

Door een onderzoek met behulp van toetsen, oplossingsgerichte gesprekken en observaties, wordt een beter inzicht in de denk- en handelingswijze van een kind verkregen. Leermethodes en leerhulpmiddelen worden daarna afgestemd op de leerling. Tijdens een bijles of huiswerkbegeleiding worden extra oefeningen en aanwijzingen gegeven. Er wordt geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van het probleem.

Bij remedial teaching krijgt een leerling hulp op maat. Remedial teaching gaat ervan uit dat een leerling hulp op maat krijgt, zodat hij/zij na de begeleiding weer zelfstandig kan functioneren in de klas. 

Het doel van remedial teaching is:

 1. Het leren plannen
 2. Het ‘leren leren’
 3. Extra herhaling van de stof (ook bij huiswerkbegeleiding)

Wanneer inzetten?

 1. Wanneer het leren bij uw kind minder moeilijker gaat dan bij leeftijdgenootjes.
 2. Wanneer uw kind doet zijn/haar uiterste best op school doet, maar het lukt maar niet.
 3. Lezen, spelling of rekenen; ze krijgen het maar niet onder de knie.
 4. Uw kind niet meer school wilt.
 5. Als u thuis merkt u dat uw zoon of dochter niet goed in zijn/haar vel zit.

Hoe ernstig deze problemen kunnen zijn en welke ondersteuning er nodig is, dat is op dat moment helaas nog onduidelijk. Een leerprobleem kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een verkeerde manier van leren. Een onderzoek – uitgevoerd door een remedial teacher – zal dit inzichtelijk maken.

Voor wie?

Remedial teaching is in te zetten bij kinderen met:

 1. Bij kinderen met leerproblemen en de daaruit voortvloeiende gedragsproblemen.
 2. Bij ASS-leerlingen met specifieke hulpvragen op het gebied van begrijpend lezen, rekenen, spelling en ‘leren leren’. 
 3. Bij kinderen die door langdurig verblijf in het buitenland een achterstand hebben opgelopen. 

In mijn praktijk begeleid ik zowel kinderen uit het lager onderwijs als het middelbaar onderwijs en geef ik bijlessen taal en bijlessen rekenen.

Aantal sessies

Het is van tevoren moeilijk aan te geven hoeveel sessies een kind nodig heeft.
Dat is afhankelijk van de ernst van een probleem. Het ene kind is al geholpen met het leren toepassen van bepaalde strategieën -bijvoorbeeld begrijpend lezen of bij het ‘leren leren’-, terwijl het andere veel langer hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld spelling.

Uiteraard worden ouders tussentijds van de vorderingen op de hoogte gehouden en wordt de voortzetting van de begeleiding besproken. 

“Aan het eind van elke sessie of bijles wordt het kind beloond met een sticker. Zodra ze er 10 verzameld hebben, krijgen ze een extra waardering in de vorm van een klein cadeautje.” Ingrid.

Interesse of vragen?

Remedial teaching bij dyslexie en dyscalculie

Remedial teaching is een bekende en bewezen leer- en gedragsondersteunende methodiek bij:

Inmiddels wordt de methodiek van remedial teaching overal ter wereld succesvol toegepast op scholen.

Praktijk voor Leervaardigheden biedt ook bijles taal en bijles rekenen aan voor kinderen met dyslexie of dyscalculie

Dyslexie, dyslectisch kind, dyslectische leerling, problemen met taal, Praktijk voor Leervaardigheden Valkenswaard