Werkwijze bijles en remedial teaching

De verschillen in de werkwijze bij remedial teaching en bijles zijn:

  • Bij remedial teaching wordt specifieke hulp verleend aan leerlingen met leerproblemen of leerachterstanden. Door een onderzoek met behulp van toetsen, oplossingsgerichte gesprekken en observaties, wordt een beter inzicht in de denk- en handelingswijze verkregen. Methodes en hulpmiddelen worden afgestemd op de leerling. Het doel van remedial teaching is een leerling hulp op maat te bieden zodat hij/zij na de begeleiding weer zelfstandig kan functioneren in de klas.
  • Bij een reguliere bijles oftewel huiswerkbegeleiding worden aan de hand van de leerstof de bijbehorende oefeningen gemaakt. Er wordt geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van het probleem. Het doel is: herhaling van de lesstof.

Remedial teaching wordt bij Praktijk voor Leervaardigheden één-op-één gegeven in een veilige en niet-prikkelende omgeving.

Werkwijze en tarieven Praktijk voor Leervaardigheden

Tarieven

Particulieren

Intakegesprek: gratis
Uurtarief praktijk: nader overeen te komen.

Het uurtarief wordt berekend voor:

  • Een standaardsessie van 60 minuten, inclusief 20 minuten voorbereiding.
  • Didactisch onderzoek.
  • Verslaglegging van onderzoeken, evaluaties.
  • Opstellen/wijzigen handelingsplan.
  • Gesprekken met ouders/verzorgers.

De tijdsduur van een standaardsessie kan eventueel aangepast worden, afhankelijk van wat uw kind aan kan.

Scholen/instellingen

Tarieven interimwerkzaamheden: op aanvraag.

N.B.

Ik ben lid van de LBRT (Landelijke Belangenvereniging voor Remedial Teaching). De tarieven zijn bepaald volgens de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teaching. De dienstverlening vindt plaats na kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. 

Interesse of vragen?