Bijles taal is LEUK!

Groei in kennis, taalvaardigheden én zelfvertrouwen!

Bijles taal

Bijles taal is een uitkomst als uw zoon of dochter problemen heeft met begrijpend lezen, spelling of grammatica (ontleden).

Problemen met taal kunnen op verschillende manieren worden geconstateerd. Natuurlijk zijn de belangrijkste aanwijzingen de schoolrapporten en de oudergesprekken.

Thuis kunt u signalen oppikken als:

 1. Uw kind vindt de taallessen op school niet (meer) leuk.
 2. Uw kind komt met lage(re) cijfers naar huis voor taal.
 3. Het zelfvertrouwen van het kind is gedaald.
 4. Uw kind is gedemotiveerd tijdens en na de taallessen.
  Bij leerlingen onderbouw middelbare school:
 5. Uw kind heeft last van tentamenvrees.
Bijles taal, Praktijk voor Leervaardigheden

Stel u voor dat uw kind:

 • … zelfverzekerder wordt. 
 • … betere resultaten behaalt. 
 • … ontspannen naar school gaat. 
 • … gemotiveerder wordt.
 • … met vertrouwen aan een toets begint.

Dat bereikt u door middel van individuele bijles taal! Praktijk voor Leervaardigheden biedt al meer dan 15 jaar bijlessen op maat op het gebied van taaleducatie aan leerlingen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs.

Vormen van bijles taal:

 • Bijles begrijpend lezen.
 • Bijles spelling.
 • Bijles ontleden.

Tijdens de bijlessen maar ik gebruik – indien wenselijk – van onder andere remedial teaching technieken, naast andere educatieve methoden.

De

van Praktijk voor Leervaardigheden

Expertise

15 jaar ervaring als remedial teacher.

Specialisaties in bijles taal en rekenen voor het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs, gedrag en coaching.

Betere resultaten

Duidelijke verbetering in resultaat en dat al na korte tijd.

Leuke bijlessen

Praktijk voor Leervaardigheden zorgt vooral ervoor dat de taallessen LEUK zijn. De focus ligt op toekomstige zelfredzaamheid!

Verhogen zelfvertrouwen

Naast een verbeterde kennis krijgen kinderen ook meer vertrouwen in zichzelf.

Groei op korte termijn

Ouders en leerkrachten zien in korte tijd duidelijke verbetering.

Extra

Gratis evaluatiegesprek na 10 lessen.

Bijles taal is maatwerk

Het vak ‘taal’ heeft verschillende onderdelen. Sommige taalonderdelen kunnen voor kinderen lastig zijn. Uw kind heeft moeite met begrijpend lezen, spelling of ontleden. Samen met uw kind ga ik op zoek naar een manier van leren die het beste bij hem of haar past, hij/zij prettig vindt en waarmee het kind zelfstandig vooruit kan. Voordat met de bijlessen wordt gestart, wordt een leerplan opgesteld. Hierin worden de leerdoelen en de leerwensen van het kind opgenomen. Zo is het voor iedereen duidelijk wat er geleerd moet worden. 

Bent u op zoek naar bijles spelling of bijles ontleden?
Lees dan verder via de onderstaande buttons.

Leren leren!

Niet elk kind begrijpt hoe het kan leren leren. Wel heeft elk kind een begrip van taal nodig om teksten goed te kunnen interpreteren en om goed te kunnen communiceren via geschreven tekst. Zonder de ontwikkeling van taalvaardigheden krijgt uw kind het in het vervolgonderwijs en in het volwassen leven alleen maar lastiger.

Ik help uw kind bij het ontwikkelen van studievaardigheden (het eigenlijke leren leren). Dit biedt vooral ondersteuning bij dyslectische kinderen.

Leren is dus iets dat geleerd kan worden: ik onderzoek samen met uw kind wat wel of niet werkt. Dat betekent dat er niet alleen een leerachterstand wordt voorkomen of ingehaald, maar dat uw kind straks zelfstandig kan leren.  

Bijles taal: maatwerk, effectief én vooral LEUK!

Denkt u aan bijles taal voor uw kind dat op de lagere school of op onderbouw van de middelbare school zit? U bent er nog niet helemaal zeker van? Maak dan een vrijblijvende afspraak.

Dyslexie

Hoe kan mijn dyslectische kind leren leren? Die vraag wordt regelmatig gesteld. Wat kan Praktijk voor Leervaardigheden hierin kan betekenen?

Dyslexie, dyslectisch kind, dyslectische leerling, problemen met taal, Praktijk voor Leervaardigheden Valkenswaard