Bijles basisonderwijs en middelbaar onderwijs

Bijles voor basisschoolleerlingen

Praktijk voor Leervaardigheden biedt bijles taal en rekenen/wiskunde aan kinderen op de basisschool in de volgende groepen:

  1. Bijles groep 4
  2. Bijles groep 5
  3. Bijles groep 6
  4. Bijles groep 7
  5. Bijles groep 8

Basisscholen geven leerlingen extra lesbegeleiding of remedial teaching bij een leerachterstand of een leerprobleem met taal, lezen of rekenen. Helaas is hier flink op bezuinigd en is professionele hulp verdwenen. U kunt dan bij Praktijk voor Leervaardigheden terecht!

Bijles werkt vaak verhelderend: buiten de schoolomgeving krijgt het kind vaak letterlijk ‘een andere kijk’!

In groep 6, groep 7 en groep 8 wordt gewerkt op verschillende niveaus. Het kan gebeuren dat uw kind op een bepaald leergebied niet goed kan meekomen. Dat kan ook gevolgen hebben voor andere vakken. Zo kan een leesachterstand gevolgen hebben voor vakken als biologie of spelling, omdat hiervoor begrijpend lezen nodig is.

Heeft uw kind moeite met rekenen of taal? Met bijlessen taal en/of bijles rekenen voorkomt u dat uw kind verder achter raakt op school.

Bijles taal en rekenen (wiskunde) op de basisschool

Praktijk voor Leervaardigheden biedt zowel bijles rekenen (wiskunde) als bijles taal (begrijpend lezen, spelling en ontleden).

Taal omvat meerdere gerelateerde vakken zoals spelling en grammatica, begrijpend en technisch lezen. In elk leerjaar worden specifieke taalonderdelen aangeleerd. Dat geldt ook voor een vak als rekenen. 

Bij taal- of rekenmoeilijkheden kan sprake zijn van faalangst.
Of misschien is uw kind wel een beelddenker. Ook met faalangst of beelddenken kan uw kind goed geholpen worden.

Bijles taal voor de onderbouw van het middelbaar onderwijs

Scholieren uit de onderbouw van de middelbare school, kunnen ook terecht voor extra taalbijles. Verandering van leerkracht én omgeving doet ook jongvolwassenen vaak wonderen! Bijles taal zal positieve resultaten laten zien. Ook omdat er eventueel remedial teaching technieken worden ingezet om uw adolescent anders naar een leerprobleem te laten kijken.

Voor het geven van bijles Nederlands kunt u de praktijk dus ook inschakelen om uw middelbare school leerling te helpen.

Remedial teaching

Als remedial teacher maak ik onderscheid tussen remedial teaching en reguliere bijles ofwel huiswerkbegeleiding.

Bijles:

Tijdens reguliere bijlessen (huiswerkbegeleiding) wordt de leerstof van de school herhaald en de bijbehorende opgaves gemaakt. 

Vaak wordt het kind aan het werk gezet en wordt er naar het resultaat gekeken en niet naar de manier waarop een leerling tot een bepaald antwoord is gekomen. Bij een reguliere bijles wordt geen leerhulp op maat geboden. 

Remedial teacher:

Een remedial teacher biedt leerhulp op maat. De lessen zijn volledig afgestemd op de individuele leerling. Het denken en handelen van het kind wordt in beeld gebracht en het kind wordt betrokken bij de leerstof.

Er worden gerichte oefeningen meegegeven, zodat de leerstof wordt herhaald en er wordt nagegaan of de leerstof goed begrepen is. 

Dyslexie en dyscalculie

Leerlingen met de diagnose dyslexie of dyscalculie, hebben veel baat bij bijles taal of bijles rekenen

Voor zowel dyslectische als dyscalculieleerlingen geldt: oefenen, oefenen en nog eens oefenen!

Maar dan wel met een bijlesdocent of remedial teacher die met deze leerproblemen om kan gaan en rekening houdt met het niveau. Als remedial teacher bied ik de leerstof in kleine stapjes aan en breng ik deze op een positieve en geduldige wijze over. De resultaten die mijn leerlingen halen zijn mooie opstekers!