“Als je een leerling begrijpt, begrijp je hoe hij kan leren!”

Ingrid van Gulick; remedial teacher

Over Ingrid van Gulick

 • Master Speciale Onderwijsbehoeften (M SEN).
  Afgestudeerd op de toepassing van remediërende rekenmethoden en diagnostiek voor leerlingen met een ernstige vorm van rekenproblemen.
 • Remedial teacher.
 • Gespecialiseerd in rekenen.
 • Begeleiding van leerlingen met ASS.
 • Leerkracht (voortgezet) speciaal onderwijs.
 • Gecertificeerd coach voor de leermethode “Ik Leer Anders”.
  Dit is een methode voor beelddenkende kinderen.

Over Ingrid: profiel

ervaren – pedagoog – enthousiast – humor – analytisch – onderzoekend – leergierig – vasthoudend – behulpzaam – geduldig – empathisch – begripvol

Met hart en ziel zet ik mij in voor leerlingen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Die kinderen wil ik met aandacht en zorg begeleiden bij het overwinnen van leerproblemen en leerachterstanden. Ik ben gelukkig zodra ik hen zie groeien. Samen met hen geniet ik van hun kleine en grote successen!

Het komt regelmatig voor dat een aanpak alleen gericht is op het oefenen van de zwakke punten.

Dit kost veel tijd en energie, terwijl het relatief gezien weinig rendement oplevert. Daarom ga ik in mijn werk eveneens uit van de sterke kanten van een kind. Dit wordt ook wel meervoudige intelligentie genoemd.

Door mijn didactiek hierop aan te passen, kan een kind zich de leerstof eigen maken op een manier die bij hem/haar past. Zodoende kunnen de specifieke leermoeilijkheden aangepakt worden, leervaardigheden versterkt worden en kunnen kinderen een goede plek bereiken in de maatschappij.

In mijn praktijk begeleid ik ook leerlingen die een achterstand hebben opgelopen door een langdurig verblijf in het buitenland (expats). 

Het is voor kinderen belangrijk dat ze gemotiveerd worden op een wijze die hun zelfvertrouwen versterkt en het plezier in leren vergroot.

Dit realiseer ik onder andere door:

 • De leerstof in kleine stapjes aan te bieden, waardoor successen worden behaald.
 • Het stimuleren van zoveel mogelijk zintuigen, waardoor de leerstof beter wordt onthouden.
 • De leerstof in spelvorm toe te passen, waardoor het leerproces onbewust gestimuleerd wordt.
 • Gebruik te maken van talenten en sterke kanten.

Een veilig en vertrouwd klimaat en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, zijn essentieel om tot een optimaal resultaat te komen.

Competenties

verantwoordelijk – betrokken – gedreven – flexibel – innovatief – creatief
oplossingsgericht – pragmatische aanpak – luisteren – voelen – handelen – samenwerken – betrouwbaar