Bijles rekenen / bijles wiskunde is LEUK!

Uw kind groeit in rekenvaardigheden én in zelfvertrouwen!

Bijles rekenen / bijles wiskunde

Bijles rekenen of bijles wiskunde ondersteunt uw zoon of dochter bij rekenproblemen op de basisschool.

Problemen met rekenen of met wiskunde kunnen op verschillende manieren geconstateerd worden. De belangrijkste aanwijzingen zijn de schoolrapporten en de oudergesprekken met de docent.

Thuis kunt u signalen oppikken als:

 1. Uw kind vindt de rekenlessen op school niet (meer) leuk.
 2. Uw kind komt met lage(re) cijfers naar huis voor rekenen.
 3. Het zelfvertrouwen van het kind is gedaald.
 4. Uw kind wil niet meer naar school, terwijl hij/zij eerder graag ging.
 5. Uw kind is gedemotiveerd tijdens en na de reken- of wiskundelessen.
  Bij leerlingen op de onderbouw van de middelbare school:
 6. Uw kind heeft last van tentamenvrees.
Bijles rekenen, bijles wiskunde Praktijk voor Leervaardigheden

Stel u voor dat uw kind:

 • … zelfverzekerder is. 
 • … met betere resultaten naar huis komt. 
 • … meer ontspannen is en weer opgewekt naar school gaat. 
 • … gemotiveerder is.
 • … en met vertrouwen aan een toets begint.

U gunt uw kind gewoon (opnieuw) plezier in het leren rekenen! Dat is mogelijk door middel van individuele bijles voor rekenen of wiskunde! Praktijk voor Leervaardigheden biedt al meer dan 15 jaar bijlessen rekenen en wiskunde aan leerlingen van het lager onderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs.

De

van Praktijk voor Leervaardigheden

Expertise

15 jaar ervaring als remedial teacher

Specialisaties in bijles rekenen voor het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs, gedrag en coaching.

Betere resultaten

Duidelijke verbetering in resultaat en dat al na korte tijd.

Leuke bijlessen

Praktijk voor Leervaardigheden zorgt vooral ervoor dat de bijlessen LEUK zijn.
De focus ligt op toekomstige zelfredzaamheid!

Verhogen zelfvertrouwen

Naast een verbeterde kennis krijgen kinderen ook meer vertrouwen in zichzelf.

Groei op korte termijn

Ouders en leerkrachten zien in korte tijd duidelijke verbetering.

Extra

Gratis evaluatiegesprek na 10 lessen.

Bijles rekenen en wiskunde is maatwerk

Elk kind heeft een unieke manier van leren, dus leren rekenen blijft maatwerk. Er wordt een leerplan opgesteld, waarin de leerdoelen – en ook de leerwensen van het kind zelf – zijn opgenomen. Dat zorgt voor vooruitgang. Samen met uw kind ga ik op zoek naar een manier van leren die bij hem of haar past en waarmee hij/zij zelfstandig leren kan.

Zodra de Cito-toets in zicht komt, wordt er extra geoefend. Uw kind is dan goed voorbereid en ziet de toets ontspannen tegemoet.

Bijles = leren leren!

Niet elk kind begrijpt hoe het moet leren. Elk kind heeft daar een eigen manier en een eigen tempo voor. Wel heeft elk kind rekeninzicht nodig voor vakken als wiskunde, natuurkunde en economie. Zonder goede basisontwikkeling van de rekenvaardigheden, wordt het vervolgonderwijs alleen maar moeilijker.

Leren is iets dat geleerd kan worden. Tijdens mijn bijlessen ligt daar een focus op. Ik onderzoek samen met uw kind wat werkt voor hem of haar. Dat betekent dat er niet alleen een leerachterstand wordt voorkomen of wordt ingehaald. Uw zoon of dochter krijgt de tools aangeleerd, zodat hij/zij in de toekomst zelf effectief kan studeren!

Bijles rekenen of bijles wiskunde: maatwerk, effectief én vooral LEUK!
Plus: focus op toekomstige zelfredzaamheid!

Voordelen van bijles rekenen door een remedial teacher

Contact

Denkt u aan bijles rekenen voor uw kind dat op de lagere school zit? Of heeft u een kind met wiskundeproblemen op de (onderbouw) middelbare school? U wilt weten wat Praktijk voor Leervaardigheden kan betekenen? Maak dan een vrijblijvende afspraak.

Dyscalculie

Kinderen met dyscalculie kunnen hardnekkige leerproblemen ondervinden. ‘Hardnekkig’ wil zeggen dat ze niet of nauwelijks vooruitgaan met rekenen, ondanks extra instructies en oefeningen. Een kind met dyscalculie mist bepaalde vaardigheden. Met hulp van remedial teaching worden de basisvaardigheden – die elk kind heeft – verstevigd.

Op school kunnen compenserende maatregelen worden getroffen zoals het gebruik van een rekenmachine of hulpkaarten. Helaas zijn deze middelen bij de Cito-toets niet toegestaan.

Bij rekenproblemen kunnen kinderen een tegenzin ontwikkelen voor strategische spelletjes en zelfs speelgoed, omdat ze het niet begrijpen. Dit heeft gevolgen voor de (latere) sociale ontwikkeling. Om dat te voorkomen is bijles rekenen of bijles wiskunde een goede uitkomst!

Bijles rekenen, rekenproblemen dyscalculie, bijles wiskunde, bijlessen rekenen, bijlessen wiskunde, Praktijk voor Leervaardigheden Valkenswaard