Rekenproblemen - dyscalculie

Rekenproblemen - dyscalculie

  • Kan uw kind ook alleen rekenen met hulp van rekenmachine?
  • Hoe krijgt uw kind weer plezier in het rekenen?

De overheid heeft geconstateerd dat de kwaliteit van rekenen op scholen onder de maat is. Veel leerlingen hebben een te laag rekenniveau, waardoor er problemen ontstaan op hun vervolgopleidingen en in het dagelijks leven.

Daarom zijn er doorlopende leerlijnen voor rekenen (en taal) opgesteld: de referentieniveaus. Deze niveaus geven aan wat een leerling moet kennen en kunnen. Afhankelijk van het soort onderwijs dient een bepaald referentieniveau behaald te worden.

Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de vermoedens op dyscalculie worden bevestigd. De oorzaak van dyscalculie is nog niet helemaal bekend. 2 tot 4% van de leerlingen heeft het en dat is ongeveer evenveel als het aantal leerlingen met dyslexie.

Bijles rekenen, rekenproblemen dyscalculie, bijles wiskunde, bijlessen rekenen, bijlessen wiskunde, Praktijk voor Leervaardigheden Valkenswaard
Rekenproblemen dyscalculie Praktijk voor Leervaardigheden

Specialisatie in rekenen - dyscalculie

Praktijk voor Leervaardigheden is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met (ernstige) problemen met rekenen / dyscalculie. De eerste prioriteit ligt in het hervinden van het plezier en de uitdaging in het rekenen. Dit wordt gerealiseerd door de leerstof in kleine haalbare stappen en in spelvorm aan te bieden met levensechte materialen. Er wordt uitgegaan van de belevingswereld van het kind en van zijn/haar sterke kanten.

Bijles rekenen

In mijn praktijk geef ik bijles rekenen aan kinderen met rekenproblemen op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Deze kinderen hebben niet alleen problemen bij het omgaan met geld, klok kijken, meten… eigenlijk met alles waarbij getallen en cijfers een rol spelen. Om te voorkomen dat de kinderen nog verder achterop raken met rekenen, is bijles rekenen een goede aanvulling. Ik leer uw dochter of zoon:

  1. Hoe het rekenvraagstukken op een andere manier kan benaderen door middel van remedial teaching.
  2. Vol vertrouwen zelf de rekensommen op te lossen!

Remedial teaching

In uitzonderlijke gevallen blijken óf dyscalculie óf dyslexie en soms zelfs allebei een rol te spelen bij hetzelfde kind. Ook deze leeruitdagingen benader ik via de remedial teaching methodiek.