Dyslexie; een extra uitdaging bij het leren lezen en schrijven

Wat is dyslexie?

  • Waarom is mijn kind met dyslexie zo gefrustreerd
  • Hoe kun je leren met dyslexie?

Dyslexie is een neurologische stoornis met hardnekkige problemen op het vlak van lezen en/of spelling. Met hardnekkig wordt bedoeld dat het niet te automatiseren valt. Als het lezen wel geautomatiseerd zou kunnen worden, zou dyslexie genezen kunnen worden. Maar dat is niet het geval. Dyslexie heb je voor heel je leven.

Moeite met lezen en/of spelling

Dyslectische leerlingen worden telkens geconfronteerd met het feit dat het lezen moeizaam gaat. Ze kunnen een schooladvies krijgen dat eigenlijk niet bij hun niveau past. Dit komt door het grote verschil tussen het technisch lezen, spelling, begrijpend lezen enerzijds en cognitief niveau anderzijds. Het mogelijk gevolg is een langere leerroute, frustratie, een negatief zelfbeeld en afname van de motivatie.

Dyslexie, dyslectisch kind, dyslectische leerling, problemen met taal, Praktijk voor Leervaardigheden Valkenswaard

Bijles taal

Bij de begeleiding van dyslectische leerlingen leg ik niet de nadruk op het automatiseringsproces, maar op het bewustwordingsproces. Ik leer ze tijdens de bijlessen om uit te gaan van het totaalbeeld, zodat ze de grote lijnen gaan zien en van daaruit de details in kunnen gaan passen. Praktijk voor Leervaardigheden biedt bijlessen taal: begrijpend lezen, spelling en ontleden. Via de onderstaande button leest u hier meer over.

Van faalangst naar zelfvertrouwen!

Het is belangrijk is dat uw kind met dyslexie leert omgaan. Dat hij of zij leert leren op een manier die bij hem of haar past en meer zelfvertrouwen krijgt. Het gaat erom dat uw kind in zijn leven een stuk tekst kan interpreteren of schrijven om als volwaardig mens te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Tip: Op deze website staan geen kinderachtige boeken vermeld, maar spannende, grappige én aansprekende verhalen voor dyslectische lezers. Geschreven op een laag AVI-niveau geschreven maar wel met de inhoud die geschikt is voor kinderen van 7 jaar en ouder.

Is uw kind een beelddenker? Lees meer over beelddenken.