Bijles spelling en ontleding

Bijles spelling en ontleding

Waarom is het handig als uw kind goed zinnen kan ontleden?

Zinsontleding is handig voor een goede communicatie in de moedertaal en voor het leren van een andere taal door gebruik te maken van de overeenkomsten tussen de talen. Het stelt het kind in staat om een juiste zinsopbouw te hanteren en het wordt gemakkelijker om een tekst te begrijpen.

Er zijn twee manieren om een zin te ontleden:

  • Bij redekundig ontleden wordt een zin verdeeld in zinsdelen.
  • Bij taalkundig ontleden wordt van elk woord in de zin bepaald wat voor soort woord het is.

Vooral door verkort taalgebruik op apparaten, sluipen en slijpen fout gespelde (werk-)woorden er al gauw in. Tegenwoordig is er software voor spelling- en grammaticacontroles beschikbaar. Fouten kunnen echter, door een verkeerde werkwoordspelling en/of foute woordconstructies in een verkeerde context, door de mazen van het net glippen. Wie goed heeft leren spellen wordt serieus genomen. In mijn begeleiding pas ik hulpmiddelen en technieken toe die uw kind helpt specifieke fouten te verbeteren. Hierbij hanteer ik aangepaste stappenplannen en schema’s. Lees ook meer over dit onderwerp op de pagina bijles taal

Bijles spelling, bijles grammatica, bijles ontleden, Praktijk voor Leervaardigheden Valkenswaard

Spellingsfouten in een opstel, betoog, werkstuk, afstudeerscriptie of sollicitatiebrief? Oei!!

Bijles spelling

Krijgt uw kind het t ex kofschip maar niet onder de knie en blijft het hardnekkige spellingsfouten maken bij het schrijven van een dictee of opstel? Uw zoon of dochter heeft lage scores voor de Cito-toets spelling? Goed taalonderwijs is vanaf groep 4 tot en met de middelbare school onmisbaar: het is dé basis van latere, volwaardige maatschappelijk acceptatie.

Een goed begrip van Nederlandse spelling en grammatica is nodig om foutloos te kunnen schrijven en een tekst goed te kunnen begrijpen. Heeft u kind problemen hiermee? Laat hem of haar dan bijles spelling volgen bij Praktijk voor Leervaardigheden. 

Meer zelfvertrouwen door leren leren

Praktijk voor Leervaardigheden biedt al meer dan 15 jaar individuele bijlessen op het gebied van taaleducatie (spelling, ontleden en begrijpend lezen) aan leerlingen van het lager onderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs.

Er wordt gebruik gemaakt van aangepaste stappenplannen, schema’s en remedial teaching technieken die uw kind helpen om spellingsregels te begrijpen én zelf toe te passen. Uw zoon of dochter ontwikkelt zichzelf hiermee niet alleen op het gebied van spelling en grammatica, maar groeit ook in zelfvertrouwen!

Hoe je moet ‘leren leren’ begrijpt niet elk kind. Daarom help ik kinderen hier tijdens de bijlessen ook mee. Van het ‘leren leren’ profiteren kinderen tijdens alle vervolgopleidingen!

Interesse of vragen?

Problemen met begrijpend lezen?

Zijn spelling en ontleden niet zo zeer het probleem tijdens de taallessen? Maar uw kind heeft wel moeite met het juist interpreteren van tekst? In sommige gevallen kan er sprake zijn van beide: moeite het begrijpen van de tekst, plus moeite met het schrijven van woorden en/of zinsontleding. Voor latere studies is het hebben van een goede taalkundige basis ook het fundament om succes te hebben in de praktijk. Fundamentele taalkennis vergemakkelijkt bovendien het leren spreken en schrijven van vreemde talen. Ervaart u dat uw kind moeite heeft om geschreven tekst goed uit te kunnen leggen. Begin dan eerst met de bijlessen voor begrijpend lezen. Komen wij er gaandeweg achter dat er meer nodig is om uw zoon of dochter goed met de taallessen mee te kunnen laten doen, dan bekijken we samen wat er verder nog aan bijles wenselijk is.