Bijles begrijpend lezen

Begrijpt uw kind de tekst wel goed?

Met bijles begrijpend lezen leer ik uw kind hoe het een tekst gemakkelijker kan begrijpen en samenvatten. Goed taalonderwijs is onmisbaar om uw kind tot volle bloei van de natuurlijke talenten te laten komen! Ik leer uw dochter of zoon:

 • Hoe het een tekst makkelijker begrijpt en samenvat.
 • Wat er gedaan kan worden om het lezen te bevorderen.

Waarom is begrijpend lezen belangrijk?

Lezen is belangrijk voor:

 • De ontwikkeling van de taal.
 • Het concentratievermogen.
 • Het herkennen van een structuur van een tekst.
 • Het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken.

Lezen is ook ontspannend, omdat het kind zichzelf in een verhaal kan verliezen. Het beeld dat zich hierbij vormt, kan het kind letterlijk voor zich zien en innerlijk beleven.

Als een verhaal vlot gelezen kan worden, dan wil dit niet zeggen dat de tekst ook wordt begrepen. Door het leren toepassen van een aantal strategieën, leert het kind een tekst makkelijker te begrijpen en kan het in eigen woorden de kern van een tekst samenvatten.

bijles begrijpend lezen, praktijk voor leervaardigheden

Bijles begrijpend lezen

Praktijk voor Leervaardigheden geeft bijles  begrijpend lezen vanaf het basisonderwijs en aan leerlingen in de onderbouw van de middelbare school.

Praktijk voor Leervaardigheden geeft al meer dan 15 jaar bijlessen op het gebied van taalonderwijs (spelling, ontleden en begrijpend lezen). Wie als kind en jongvolwassene goed heeft leren lezen, profiteert daar zijn/haar hele volwassen leven van. Tijdens mijn begeleiding pas ik onder andere remedial teaching toe. Ook besteed ik veel aandacht aan het ‘leren leren’, waarvan uw kind bij elke volgende opleiding zal profiteren!

Heeft uw kind moeite met het begrijpen van geschreven tekst? Laat hem of haar niet langer hiermee worstelen en maak dan een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek! De bijlessen taal die ik geef aan kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben daadwerkelijk veel verschil gemaakt wat betreft de leerprestaties op school. Lees ook de reviews over bijles taal.

Interesse of vragen?

Tips om begrijpend lezen te bevorderen

 • Creëer een prettige, veilige sfeer bij het lezen.
 • Zorg dat er geen druk op uw kind gelegd wordt: het gaat om het leesplezier. Niet om het presteren.
 • Bied teksten aan die bij het niveau en de belevingswereld passen, maar ook past bij de leeftijd van uw kind.
 • Deze website heeft speciale leesboeken die aansluiten bij het niveau, de interesse en de leeftijd.
 • Neem één niveau hoger dan het niveau dat uw kind beheerst, zodat het uitgedaagd wordt.
 • Kies een boek uit een bepaalde serie. Als uw kind dit boek spannend vindt en geïnteresseerd raakt, wil het ook andere boeken uit dezelfde serie lezen.
 • Beloon uw kind iedere dag door een leuk, kort verhaaltje voor te lezen of te vertellen.
 • Laat uw kind het einde van een verhaal bedenken of het verhaal natekenen.
 • Kies in de bibliotheek een keer voor een luisterboek.
 • Kies een leuk televisieprogramma met ondertiteling zodat uw kind kan meelezen met wat er gezegd wordt.
 • Stripverhalen zijn kort, spannend, humoristisch en visualiseren de tekst.

Ook voor bijles spelling - ontleden

Heeft uw kind ook moeite met spelling en/of ontleden? Ook deze taalonderdelen zijn onlosmakelijk verbonden met het verkrijgen van een goed inzicht in de Nederlandse taal. Als het kind goed kan spellen en zicht heeft hoe zinnen worden opgebouwd, vergroot dat het taalinzicht in het algemeen. Uw zoon of dochter bouwt hiermee aan een stevig fundament waarmee het bij latere studies (bijvoorbeeld bij het leren van vreemde talen) alleen maar zal profiteren.

Lees dan meer over bijles spelling en ontleden via de onderstaande button: