Faalangst op school

Herkent u deze uitspraken van uw kind?

“Dat kan ik niet.”
“Ik denk dat ik dit niet goed zal maken.”

Bij het maken van een toets, het houden van een presentatie of spreekbeurt is het mogelijk dat er spanning of angst optreedt. Vaak wordt alleen maar de nadruk gelegd op het presteren. Uw kind is bang om fouten te maken, te mislukken.

Uw kind durft geen vragen meer te stellen over de lesstof uit angst om voor ‘dom’ aangezien te worden. Het voelt zich ‘niet goed genoeg’. Het is ook mogelijk dat het kind zich constant met anderen vergelijkt en te hoge eisen stelt aan zichzelf.

Door het probleem te erkennen en door kinderen te leren hoe ze ermee om kunnen gaan wordt de druk weggenomen.  Als het kind zelf bij de oplossing van het probleem wordt betrokken, wordt de motivatie versterkt om te willen veranderen. Daarmee neemt het zelfvertrouwen en dus ook het zelfbeeld toe!

faalangst, faalangstbegeleiding, geen zelfvertrouwen op de basisschool, Praktijk voor Leervaardigheden Valkenswaard

Wat is angst om te falen?

Het woord zelf zegt het al: faalangst is de angst om te mislukken. Symptomen van faalangst kunnen zijn:

  1. Buikpijn, hoofdpijn, zweten.
  2. Niet meer naar school willen gaan.
  3. Opzien tegen bijvoorbeeld de reken- of taalles.
  4. Zich schamen.

Faalangst is angst die gebonden aan een situatie is: het kind is alleen bang tijdens die bepaalde situatie, terwijl het op andere momenten zonder angst of twijfel handelt. Faalangst is altijd gekoppeld aan een bepaalde taak of opdracht: bijvoorbeeld als uw kind een spreekbeurt moet geven, of als het een toets moet doen…

Gemis aan zelfvertrouwen

Faalangst is gekoppeld aan zelfvertrouwen (of een negatief zelfbeeld hebben) en gaat dikwijls hand-in-hand met een negatief zelfbeeld.

Als een kind het gevoel heeft dat het moet presteren dan kan het ‘blokkeren’. Het liefst wil uw zoon of dochter weglopen. Dit is negatieve faalangst. De gevolgen zijn: ziek voelen of zelfs een black-out krijgen. Hoe vaker dit voorkomt, hoe slechter het zelfbeeld wordt.

Positieve faalangst is wanneer uw kind een ‘gezonde spanning’ ervaart voorafgaand aan de situatie. Het wordt juist daardoor extra gemotiveerd om goed te presteren.

Duidelijk is dat negatieve faalangst het kind in de ontwikkeling ernstig kan remmen. Wordt het probleem niet aangepakt dan zal het in de toekomst wellicht alleen maar erger worden.

Oplossen van de angst voor falen

Belangrijk is dat je als ouder negatieve faalangst en schaamte hiervoor herkent. Praat met het kind en laat voelen dat u het begrijpt.

In mijn praktijk help ik kinderen met faalangst door:

  1. Samen te bedenken hoe hij/zij anders tegen de angstsituatie aan kan kijken.
  2. In een veilige omgeving te oefenen.
  3. Te werken aan zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.
  4. Zelfacceptatie.
  5. Te hoge verwachtingen bij te stellen.

Door het angstprobleem te erkennen en door kinderen te leren hoe ze ermee om kunnen gaan wordt de druk weggenomen. Door kinderen zelf bij de oplossing van het probleem te betrekken versterkt de motivatie om te willen veranderen hun faalangst oplossen. Daarnaast leer ik kinderen dat fouten maken mag omdat zij daarvan het meeste leren. Samen gaan we de moeilijke situatie een paar keer oefenen door faalangst training. Daarmee neemt het zelfvertrouwen en dus ook het zelfbeeld toe.

Laat faalangst geen angststoornis worden en maak direct een afspraak! Het eerste gesprek is kosteloos.

Interesse of vragen?

Dyslexie, dyscalculie en angst voor falen

Praktijk voor Leervaardigheden biedt naast faalangsttraining ook begeleiding aan leerlingen met dyslexie en dyscalculie. Kinderen met vormen dyslexie en dyscalculie kunnen al snel schaamte of angst om te ‘mislukken’ in de klas ontwikkelen, terwijl dit onnodig is. Zij dienen extra ondersteuning te krijgen om met een gezonde dosis zelfvertrouwen hun leermoeilijkheden aan te kunnen en met plezier naar school te gaan! Lees meer over deze onderwerpen via de onderstaande buttons.