Wat is beelddenken?

Beelddenken is denken in beelden

Een beelddenkend kind denkt niet in woorden en begrippen. Een beelddenker ziet in één oogopslag het complete beeld. Dit betekent dat alle informatie tegelijk bij een beelddenkend kind binnenkomt. Beelddenkers verwerken die informatie met ál hun zintuigen. Alleen zo kunnen zij een beeld vormen bij de aangeboden lesstof. Al die informatie moet dan ook nog eens tegelijkertijd worden verwerkt én onthouden. Dat vraagt om meer verwerkingstijd. Anderzijds zijn beelddenkers zeer inventief en creatief: op hun manier doorzien ze problemen snel en kunnen zij die ook rap oplossen!

Ingrid van Gulick is gecertificeerd coach voor de leermethode “Ik Leer Anders”. Dit is een methode voor beelddenkende kinderen.

Beelddenken en leerproblemen

Als uw kind visueel is ingesteld dan begrijpt hij of zij het lesmateriaal – dat bestaat uit woorden en begrippen – moeilijk.

Beelddenkende kinderen verwerken lesmateriaal op een andere wijze dan klasgenootjes. Daarom moet de lesstof anders aangeboden worden. Gebeurt dit niet, dan ontstaan er problemen met leren.

Zodra deze kinderen weten hoe ze moeten leren (leren leren)  en ervaren hoe ze hun beeldenkende talenten in kunnen zetten – dan volgen al snel succesmomentjes. Het leren wordt weer leuk én het zelfvertrouwen groeit!

Kenmerken van een beelddenkend kind

Is uw kind een beelddenker? U merkt dat uw kind anders leert dan leeftijdgenoten. Misschien herkent u deze (combinaties van) signalen ook?

  • Het kind maakt een trage, afwezige indruk in de klas en kan het tempo niet volgen.
  • Uw kind heeft een slecht concentratievermogen.
  • In het cijfer ‘4’ herkent uw kind mogelijk een zeilbootje en in een ‘8’ een bril.
  • Uw kind heeft een laag tekstbegrip maar is creatief in het bedenken van oplossingen.
  • Uw zoon of dochter heeft wisselende schoolprestaties.

Interesse of vragen?

Beelddenken en rekenen

Beelddenkers vinden het verwerken van sequentiële informatie (opdrachten met een volgorde) moeilijk. Vooral redactiesommen. Wat is belangrijk bij een redactiesom en wat niet? Soms, maar niet altijd, ziet het kind direct een beeld met het antwoord, maar daar haalt het kind het in de toekomst niet mee.

Het stappenplan voor redactiesommen helpt hen hiermee. Tijdens de bijles rekenen voor beelddenkers wordt rekenen geoefend met hulp van het stappenplan.

Beelddenken en taal

Een beelddenkend kind verwerkt informatie veel sneller dan een taaldenker. Het kind heeft moeite om in woorden duidelijk te maken wat hij/zij denkt. De beelden moeten vertaald worden in woorden en dat kost tijd. De problemen die een beelddenker ervaart zijn met goede begeleiding te verhelpen!

Praktijk voor Leervaardigheden biedt voor beelddenkers bijlessen taal (spelling, ontleden en begrijpend lezen) aan. 

Lees hier de reviews